Kulttuuriartikkeli

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 11

02.10.2020 2020-10-02 15:05:00 JaME Kirjoittaja: Secu

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 11

Kirjavinkkauksen yhdennessätoista ja toiseksi viimeisessä osassa konmaritetaan fyysinen ja digitaalinen työympäristö.


© Nipsu
Tässä sarjassa JaME Suomi esittelee ja antaa lukuvinkkejä japanilaisesta ja Japania käsittelevästä kirjallisuudesta, niin kotimaisista kuin käännetyistäkin teoksista, tieto- ja kaunokirjoista. Aiheet ja genret vaihtelevat julkaisuittain.

Mukavia lukuhetkiä!


Nimi: KonMari: työnilon löytämisen taika
Tekijä: Marie Kondo & Scott Sonenshein
Kääntäjä: Päivi Rekiaro
Genre: tietokirjallisuus, oppaat, käännöskirjallisuus
Kustantaja: Bazar
Julkaisuvuosi: 2020
JaME Suomen kirjavinkkauksen kolmannessa osassa esiteltiin KonMari-menetelmä eli kodin siivoamiseen opastava teos ja kehotettiin tutustumaan sen jatko-osaan, jossa neuvottiin jäljelle jääneiden tavaroiden järjestämisen periaatteita. Nyt on aika siivota ja organisoida työelämä. Ammattijärjestäjä Marie Kondo opastaa amerikkalaisen yritysjohtamisen professorin ja organisaatiokäyttäytymisen tohtorin Scott Sonensheinin säestyksellä, miten vähemmällä saadaan ja saavutetaan enemmän, kun voi keskittyä olennaiseen vain olennaisen ympäröimänä. Kirja on saatavilla painettuna, sähköisenä ja äänikirjana.

Epäjärjestyksellä on Kondon siteeraaman yhdysvaltaistutkimuksen mukaan monia haitallisia vaikutuksia: työn tuottavuus laskee, motivaatio ja tyytyväisyys heikkenevät, mieli on matalalla. Fyysisten ja psyykkisten sairauksien riskit kasvavat, aivot kuormittuvat. Yksilöllisten kärsimysten lisäksi myös yhtiö saa taloudellisia, ajankäytöllisiä, kulutuksellisia vammoja ja ilmapiiristä myrkkyä systeemiin. Toisin sanoen työelämän konmaritus on kuin onnistunut paasto: ylimääräinen, haitallinenkin aines poistuu, ja jäljelle jää tyhjempi, puhdistunut yritys ja työntekijä. On siis selvää, että siivoaminen ja järjestäminen tuottavat päinvastaisia tuloksia, kuin yllä on kuvattu; työntekijää arvostetaan enemmän, itsetunto ja sitä myötä motivaatio kohoaa ja työtulos paranee, jolloin sekä työntekijä että yhtiö hyötyvät. Pohjimmiltaan ei kuitenkaan ole kyse siivoamisesta tai järjestämisestä sinällään – vaikka onkin ilahduttavaa huomata, millainen ympäristö lopulta tuottaa ilonväreitä ja hymyilyttää, kun omat mieltymykset selviävät – vaan vuoropuhelun käynnistymisestä itsen kanssa.

Ensimmäisten kirjojensa ja tämän kirjan välillä Kondon elämää ovat tulleet ilostuttamaan myös lapset. Perhe-elämä kävi ajoittain raskaaksi, ja tavallisesti hymyilevänä ja iloisena tunnettu Kondo koki ilon pirskahduksia yhä harvemmin. Työelämä piti järjestellä uudelleen ja sovittaa paremmin yhteen vapaa-ajan kanssa. Työnilon löytämisen taika on sen uudelleensovittamistyön hedelmä. Kirjassa painotetaankin, että järjestämisen tavoite on saada ihminen havahtumaan siihen, mikä nykyisessä työssä on hyvää, jos siitä ei löydä vieläkään mitään hyvää, olisiko parempi lähteä tai siirtyä ainakin uusiin tehtäviin, mitä ylipäätään toivoo työelämältä, millaisen työn ja vapaa-ajan suhteen haluaisi. Tämänkaltainen itsepuhelu voi johtaa mihin vain, kuten kirjan inspiroivista henkilötarinoista käy ilmi. Vaikka oman elämänsä sankareiden tarinoita nostetaankin tiuhaan esille, aina ei ole tarvetta radikaaleille muutoksille, kuten Kondo lohdullisesti muistuttaa. Se, että tajuaa olevansa menossa oikeaan suuntaan tai olevansa sittenkin oikeassa paikassa, voi olla palkitseva ja huojentava oivallus. Siivosin Kondon ensimmäisten kirjojen neuvoilla kotini ja havahduin siihen, että jäljelle jäi lähinnä Aasiaan ja teksteihin liittyviä esineitä. Uskalsin vihdoin myöntää itselleni, että haluaisin vapaa-ajan lisäksi myös työskennellä niiden parissa - onneksi niin on käynytkin. Ruvetaanpa sitten hommiin avoimin mielin ja sydämin! Mistä siis pitäisi aloittaa?

KonMari-metodi sai alkunsa japanilaisessa toimistossa, jossa Kondo järjesteli oman ja työkaverienkin työtilat varsinaisen työnsä ohessa ennen ryhtymistään kokopäiväiseksi ammattijärjestäjäksi. Metodia voi hyvin soveltaa missä tahansa maailman työpaikassa hieman muunnellen. Kondo neuvoo aloittamaan työpisteen siivoamisen ja järjestelyn kirjoista, etenemään sitten papereihin, sekalaisiin ja viimeiseksi tunne-esineisiin. Jos aiempien kirjojen metodi on jo tuttu, työelämän voi siivota samalla kaavalla; tämä kaava käy myös kodin siivoukseen, lisää vain mukaan vaatteet. Olisi hyvä organisoida töissä myös ihmissuhteet ja digitaalinen tila eli työpöytä, kansiot ja sähköposti. Nämä kaksi perusperiaatetta auttavat alkuun ja mahdollisissa ylämäissä prosessin aikana: siisti kaikki kerralla tulevaisuuden retkahdusten välttämiseksi ja keskity siihen, mitä iloa tuottavaa säilytät maanisen poisheittämisen sijaan. On mielenkiintoista, että Kondon metodi ei pyri varsinaisesti kohti minimalismia, vaan antaa luvan säilyttää sellaisen määrän tavaraa kuin kukin kokee tarpeelliseksi ja iloa tuottavaksi. Kohtuus kaikessa voisi kuvata Kondon ajatusmaailmaa parhaiten. Jos joku tosin huomaa jälkeenpäin viihtyneensä pienen epäjärjestyksen keskellä, siihen saa aina palata. Yritetäänpä kuitenkin järjestellä.

Jos työhuoneessa tai työpisteellä ei ole fyysisiä kirjoja, karsiminen kannattaa suunnata digitaalisiin tai äänikirjoihin. Tärkeintä on koota kaikki kirjat yhteen ja pitää vain ne, joista voi saada tärkeää tietoa ammatillisessa mielessä tai jotka piristävät muuten läsnäolollaan. Itse pidän työpöytäni lähellä värijärjestyksessä kahta kuvitettua aforismiteosta, muutamaa lempikirjaani ja -elokuvaani, sillä ne piristävät ja inspiroivat. 

Kondo kehottaa luopumaan kaikista papereista, paitsi niistä, jotka on välttämätöntä säilyttää – Japanin tapauksessa tällaisia ovat tärkeiden ihmisten käyntikortit. Suomessa säilytettäviä papereita voivat olla esimerkiksi verotukseen liittyvät paperit, kuitit ja todistukset. Paperit kannattaa järjestää selkeisiin kategorioihin ja säilyttää pystyssä kansiossa. Säilytän toimenpiteitä vaativia papereita työpöydälläni ja siirrän ne sitten aiheen mukaan päivämääräjärjestyksessä oikeaan kohtaan kansiooni työpöydän lähellä.

Sitten pitäisi tehdä jotain sekalaisten kasalle, johon kuuluvat muun muassa toimistotarvikkeet, henkilökohtaiset tavarat, sähkölaitteet, ammattikohtaiset tavarat. Säilytettävät pitää lajitella lajeittain, jokaisella olisi oltava oma paikkansa, ja työpöytä olisi hyvä jättää tyhjäksi tavaroista. Kondo sallii pöydällä säilytettäviksi esineiksi esimerkiksi pari kirjaa, valokuvan perheestä tai kasvin - huh, voin siis pitää kuivakukkani keraamisessa ruukussa.

Jatkettaisiinko digitaalisen työtilan siivoamisella ja päästettäisiin Sonenshein ääneen Kondon tukemana? Työpöydän pitäisi tuottaa iloa, joten sillä ei saisi olla montaa kansiota - Kondolla on kolme, joista yksi on nimetty iloa tuottavaksi kansioksi, ja niiden taustalla kuva lapsista. Muu tietokoneen sisältö on jaoteltu noin kymmeneen kansioon ja niiden alikansioihin. Tärkeintä on pitää vain välttämättömät sovellukset. Samaa periaatetta voi soveltaa myös puhelimen ja tabletin järjestämiseen. Oma digitaalinen työpöytäni on tyhjä, olen siirtänyt sovellukset tehtäväpalkkiin ja tiedostot löytyvät kategorisoituina pilvestä, joten voin ihailla aamuauringossa kylpevää suurkaupunkimaisemaa esteettä ja saada siitä iloa ja energiaa. Puhelimeni tyhjällä, toisen suurkaupungin täyttämällä aloitusnäytöllä sovellukset on jaoteltu kolmeen kansioon, toisella näyttösivulla ovat hälytykset ja tehtävälista. Kirjassa on esitetty hauska ja mielenkiintoinen vaihtoehtoinen tapa selvitä nykypäivälle tyypillisestä sähköpostitulvasta: sähköpostin aukioloajat, toisin sanoen sähköpostia luetaan ja viesteihin vastataan tiettyinä määriteltyinä aikoina. Tämä voi sopia yrittäjälle, mutta kuinkahan yritys suhtautuisi tällaiseen työntekijän ratkaisuun?

Ajankäyttöä pystyy hallitsemaan paremmin välttämällä näitä kolmea konnaa: hullun lailla rehkimistä, kiireisten tehtävien priorisointia ja useamman tehtävän tekemistä samanaikaisesti. Verkostoon pätee seuraava sääntö: pieni on kaunista. Merkitykselliset ja läheiset suhteet ovat usein hyödyllisempiä ja iloa tuottavampia kuin suuri joukko pelkkiä tuntemattomia hahmoja, Kondo huomasi tämän omassa elämässään ammattijärjestäjän urallaan edetessään. Pieni tiivis verkosto mahdollisti sen, että asiakasmäärä kasvoi, konmarittajia onkin nykyään melkoinen määrä.

Miten pitää päänsisäinen elämä järjestyksessä sen jälkeen, kun fyysinen ja digitaalinen työtila, ajankäyttö ja ihmissuhteet on järjestelty? Yksi Kondon aviomiehen antamista vinkeistä on varata aikaa rehelliseen itsetutkiskeluun säännöllisin väliajoin. Sen ei pitäisi olla mahdotonta, onhan järjestely jo avannut keskusteluyhteyden itsen kanssa. Toteutustapa voi olla esimerkiksi suosittu journaling eli kirjoittaminen fyysiseen tai digitaaliseen muistivihkoon. Kondo aviomiehineen neuvoo lisäksi tekemään säännöllisesti tilannekatsauksen, priorisoimaan projektit, päättämään aikakehyksestä ja pilkkomaan projektit tehtäviksi. Tästä työsarkasta tulee hauskempaa, jos siihen voi käyttää washi-teippiä, tarroja ja värillisiä tusseja. Digitaalisessa muodossa löytyy monia visuaalisesti näyttäviä mutta silti yksinkertaisia sovelluksia, kuten huippusuosittu Notion, Microsoft To Do jota itse käytän, Todoist ja Trello jotka sopivat myös tiimeille, Google-kalenteri ja siihen kuuluvat Keep-muistilaput.

Kondon aiemmat kirjat olivat vahvasti sidoksissa japanilaiseen yhteiskuntaan, mutta tuorein kirja tuntuu tähtäävän vahvemmin kansainvälisille markkinoille, onhan sen toinen kirjoittajakin amerikkalainen. Sen tiedot perustuvat useisiin tutkimuksiin siinä missä aiemmat kirjat ammensivat pääasiassa Kondon omista kokemuksista, opeista ja neuvoista. Ensimmäisissä kirjoissa oli ehkä hitunen liikaa keijupölyä, mutta uusin kirja on varteenotettava, hyvin konkreettinen opas työelämän yksinkertaistamiseen. Toki sekin sisältää prinsessa- ja prinssitarinoita ihmisistä, jotka työpöytänsä siivoamalla muuttivat täysin elämänsä suunnan: useat perustivat oman yrityksen tai ainakin vaihtoivat työtehtävää. Kondo kuitenkin muistuttaa, että työn voi huomata olevan merkityksellistä sellaisenaan, kun järjestetyssä ympäristössä on vaivattomampaa tehdä töitä, tietää mitä pitäisi tehdä ja mitä muut tehdystä työstä saavat. Kirjaa lukiessa välittyi Kondon vilpitön halu auttaa muita, ja uskon sen olleen työelämän siivoamisen tuloksena syntynyt oivallus, kun Kondo jälleen muisti, miksi olikaan ryhtynyt järjestelijäksi ja miten paljon järjestely voi helpottaa elämää.

Kondon ja Sonensheinin uutta kirjaa ovat kommentoineet muutkin tahot. Nämä bloggarit ovat sanoneet sanasen kirjan synnyttämistä ajatuksista:
Ihana maatuska
Kodinjärjestysvinkkejä


JaME Suomi toivoo kaikkien pysyvän turvassa ja terveenä.
MAINOS

Japaniin liittyvä kirjallisuus

Kirjavinkkaus: Heikki Valkaman Kätkö © All Rights Reserved.

Kulttuuriartikkeli

Kirjavinkkaus: Heikki Valkaman Kätkö

Tässä vinkkauksessa esitellään uusi Riku Mäki -dekkari.

JaME:n joulun lukuvinkit © Nipsu

Kulttuuriartikkeli

JaME:n joulun lukuvinkit

JaME Suomen kirjavinkkari suosittelee jouluksi sekä tieto- että kaunokirjallisuutta.

Kirjavinkkaus: Kikuko Tsumuran Unelma helposta työstä © All Rights Reserved

Kulttuuriartikkeli

Kirjavinkkaus: Kikuko Tsumuran Unelma helposta työstä

Unelma helposta työstä esittelee liudan epätyypillisiä pätkätöitä ja pureutuu samalla japanilaisen työelämän ja yhteiskunnan eri puoliin ja nostaa esille ongelmakohtia.

Vuoden 2021 suosikkikirjat ja tämän vuoden uutuudet © All rights reserved.

Kulttuuriartikkeli

Vuoden 2021 suosikkikirjat ja tämän vuoden uutuudet

Kirjavinkkarimme luki viime vuonna monta hyvää Japaniin liittyvää kirjaa ja vinkkaa tämän vuoden tulevia kirjoja.

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 12 © Nipsu

Kulttuuriartikkeli

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 12

Kahdennessatoista ja viimeisessä osassa tutustutaan ichigo ichie -käsitteeseen.

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 11 © Nipsu

Kulttuuriartikkeli

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 11

Kirjavinkkauksen yhdennessätoista ja toiseksi viimeisessä osassa konmaritetaan fyysinen ja digitaalinen työympäristö.

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 10 © Nipsu

Kulttuuriartikkeli

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 10

Kymmenennessä osassa tutustutaan Japanin sinkkuihin, työkulttuuriin ja avioliittopaineisiin.

Kirjaesittelyssä Japanese Graphics Now! © All rights reserved.

Kulttuuriartikkeli

Kirjaesittelyssä Japanese Graphics Now!

Tutustuimme kirjaan, josta voi ihastella mainosjulisteiden ja pullojen etikettien kaltaista arkista taidetta.

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 9 © Nipsu

Kulttuuriartikkeli

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 9

Yhdeksännessä osassa tutustutaan ikigain käsitteeseen.

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 8 © Nipsu

Kulttuuriartikkeli

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 8

Kirjavinkkauksen kahdeksannessa osassa tutustutaan Nobel-kirjailijan tuotantoon.

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 7 © Nipsu

Kulttuuriartikkeli

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 7

Sarjan seitsemännessä osassa tutustutaan syksyn uutuustietokirjaan.

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 6 © Nipsu

Kulttuuriartikkeli

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 6

Sarjan kuudennessa osassa tutustutaan syksyn uutuusdekkariin.

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 5 © Nipsu

Kulttuuriartikkeli

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 5

Kirjavinkkauksen viidennessä osassa tutustutaan mangasarjakuviin.

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 4 © Nipsu

Kulttuuriartikkeli

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 4

JaME Suomen kirjavinkkauksen sarjan neljännessä osassa tutustutaan kaunokirjallisiin muistelmateoksiin.

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 3 © Nipsu

Kulttuuriartikkeli

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 3

JaME Suomen kirjavinkkaus -sarjan kolmannessa osassa järjestellään elämää tekemällä kevätsiivous, paijaamalla kissoja ja seuraamalla kiotolaista arkea.

Kirjaesittelyssä Lasse Lehtosen Japanilainen musiikki - Taiko-rumpujen kuminasta J-poppiin © All Rights Reserved.

Kulttuuriartikkeli

Kirjaesittelyssä Lasse Lehtosen Japanilainen musiikki - Taiko-rumpujen kuminasta J-poppiin

Lasse Lehtonen on kirjoittanut kattavan esityksen japanilaisen musiikin kehityksestä historiasta nykypäivään.

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 2 © Nipsu

Kulttuuriartikkeli

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 2

JaME Suomen kirjavinkkauksen sarjan toisessa osassa siirrytään lempeästi tähän vuoteen ja tarkastellaan hiljattain ilmestyneitä tietokirjoja.

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 1 © Nipsu

Kulttuuriartikkeli

JaME Suomen kirjavinkkaus vol. 1

JaME Suomen kirjavinkkauksen sarjan ensimmäisessä osassa palataan ajassa taaksepäin ja muistellaan viime vuonna ilmestyneitä kirjoja.

Japanilaisesta musiikkikulttuurista julkaistaan kattava kirja © Gaudeamus. All Rights Reserved.

Uutiset

Japanilaisesta musiikkikulttuurista julkaistaan kattava kirja

Tietokirja "Japanilainen musiikki: Taiko-rumpujen kuminasta J-poppiin" käsittelee musiikin perinteitä ja ilmiöitä eri aikakausilta.

Kirjaesittelyssä Carita Österbergin Gambatte © Salla

Kulttuuriartikkeli

Kirjaesittelyssä Carita Österbergin Gambatte

Gambatte on hauska sekoitus päiväkirjaa, fiktiota, tietokirjaa ja matkaopasta Österbergin matkoista Japaniin.

MAINOS