ativo 2010

Codomo Dragon

コドモドラゴン

Data Título Artista
PEST
Single CD 2020-04-01 2020-04-01
Regular Edition
Codomo Dragon
PEST
Single CD + DVD 2020-04-01 2020-04-01
Limited Edition Type A
Codomo Dragon
PEST
Single CD + DVD 2020-04-01 2020-04-01
Limited Edition Type B
Codomo Dragon
ANONYMOUS
Single CD + DVD 2019-10-30 2019-10-30
Limited Edition Type A
Codomo Dragon
ANONYMOUS
Single CD + DVD 2019-10-30 2019-10-30
Limited Edition Type B
Codomo Dragon
ANONYMOUS
Single CD 2019-10-30 2019-10-30
Regular Edition Type C
Codomo Dragon
14th Oneman Tour Final "Botsu" 2019.01.09 Mainabi BLITZ Akasaka
Show DVD 2019-08-21 2019-08-21
Codomo Dragon
Teguramagura
Álbum CD + DVD 2019-03-13 2019-03-13
Limited Edition Type A
Codomo Dragon
Teguramagura
Álbum CD 2019-03-13 2019-03-13
Regular Edition
Codomo Dragon
Codomo Dragon 13th Oneman Tour "Dakara Boku wa nido Sasu." ~2018.09.12 EX THEATER ROPPONGI~
Show DVD 2019-02-06 2019-02-06
Codomo Dragon
ANúNCIO

ANúNCIO