ativo 1998

Sheena Ringo

椎名林檎

Ringo Sheena, Shiina Ringo
Data Evento Local
  
24/02/20232023-02-24
10/05/2023
Turnê
Sheena Ringo
  
21/11/20072007-11-21
Show
Tokyo Jihen
Sheena Ringo
Zepp Tokyo
Tokyo
Japão
  
20/11/20072007-11-20
Show
Tokyo Jihen
Sheena Ringo
Zepp Tokyo
Tokyo
Japão
  
16/11/20072007-11-16
Show
Tokyo Jihen
Sheena Ringo
Zepp Sapporo
Sapporo
Japão
  
14/11/20072007-11-14
Show
Tokyo Jihen
Sheena Ringo
Zepp Sendai
Sendai
Japão
  
11/11/20072007-11-11
Show
Tokyo Jihen
Sheena Ringo
Zepp Tokyo
Tokyo
Japão
  
10/11/20072007-11-10
Show
Tokyo Jihen
Sheena Ringo
Zepp Tokyo
Tokyo
Japão
  
08/11/20072007-11-08
Show
Tokyo Jihen
Sheena Ringo
Zepp Fukuoka
Fukuoka
Japão
  
07/11/20072007-11-07
Show
Tokyo Jihen
Sheena Ringo
Zepp Fukuoka
Fukuoka
Japão
  
02/11/20072007-11-02
Show
Tokyo Jihen
Sheena Ringo
Zepp Osaka Bayside
Osaka
Japão
  
01/11/20072007-11-01
Show
Tokyo Jihen
Sheena Ringo
Zepp Osaka Bayside
Osaka
Japão
  
31/10/20072007-10-31
Show
Tokyo Jihen
Sheena Ringo
Zepp Osaka Bayside
Osaka
Japão
  
26/10/20072007-10-26
Show
Tokyo Jihen
Sheena Ringo
Zepp Nagoya
Nagoya
Japão
  
25/10/20072007-10-25
Show
Tokyo Jihen
Sheena Ringo
Zepp Nagoya
Nagoya
Japão
  
18/10/20072007-10-18
21/11/2007
Turnê
Tokyo Jihen
Sheena Ringo
  
18/10/20072007-10-18
Show
Tokyo Jihen
Sheena Ringo
Yokohama BLITZ
Yokohama
Japão
ANúNCIO

ANúNCIO