Álbum CD

Yuinu shima e

結ぬ島へ

19/01/2005 2005-01-19
RIKKI
PTCK-1012
Nippon Soft Service/ Kochi Label

Lista de canciones

# Título Artista
01 Musunu shima e
結ぬ島へ
RIKKI
02 Warabentachi
童ん達
RIKKI
03 ototsumugi
RIKKI
04 Ashita hana (Amami min'you)
朝花(奄美民謡)
RIKKI
05 Chou kumo (Amami min'you)
長雲(奄美民謡)
RIKKI
06 Hiyarugahe (Amami min'you)
ヒヤルガヘー(奄美民謡)
RIKKI
07 Mankoi (Amami min'you)
まんこい(奄美民謡)
RIKKI
08 Jitsu hisaku baya (Amami min'you)
実久くばや(奄美民謡)
RIKKI
09 Nuyamakuja (Amami min'you)
ぬやまくじょ(奄美民謡)
RIKKI
10 Hokorasyaya (Amami min'you)
ほこらしゃや(奄美民謡)
RIKKI
11 Rikki no roku chou
リッキの六調
RIKKI
ANUNCIO

Artistas relacionados

ANUNCIO