Álbum CD

Mucha ka na

むちゃ加那

21/08/2002 2002-08-21
RIKKI
BVCR-17020
BMG FUNHOUSE

Lista de canciones

# Título Artista
01 Asa hana bushi
朝花節
RIKKI
02 Shun yo shu setsu
俊良主節
RIKKI
03 No cha bou bushi
野茶坊節
RIKKI
04 Syumichinagahama bushi
塩道長浜節
RIKKI
05 Chou kiku onna bushi
長菊女節
RIKKI
06 Shun kimu takashi
俊金節
RIKKI
07 Hounen bushi
豊年節
RIKKI
08 Chou kumo bushi
長雲節
RIKKI
09 Ito kuri bushi
糸くり節
RIKKI
10 Kan tsume bushi
かんつめ節
RIKKI
11 Mankoi bushi
まんこい節
RIKKI
12 Mucha ka na bushi
むちゃ加那節
RIKKI
13 Issai ashita hana setsu
一切朝花節
RIKKI
14 Roku chou
六調
RIKKI
ANUNCIO

Artistas relacionados

ANUNCIO