Tour

GOKUMON x BackDrop Cinderella US Tour supported by Tokyo Calling


© GOKUMON x Backdrop Cinderella. All rights reserved.
09/03/2024
Backdrop Cinderella, Uchikubi Gokumon Doukoukai

ADVERTISEMENT

Related Artists

Uchikubi Gokumon Doukoukai © JaME
Uchikubi Gokumon Doukoukai

Related Events

Date Event Location
  
09/032024-03-09
Festival
Backdrop Cinderella, Uchikubi Gokumon Doukoukai
New Colossus Festival
New York City, NY
USA
  
11/032024-03-11
Festival
Backdrop Cinderella, Uchikubi Gokumon Doukoukai
Elysium
Austin, TX
USA
  
14/032024-03-14
Concert
Backdrop Cinderella, Uchikubi Gokumon Doukoukai
Barboza
Seattle, WA
USA
  
16/032024-03-16
Concert
Backdrop Cinderella, Uchikubi Gokumon Doukoukai
Bottom of the Hill
San Francisco, CA
USA
  
18/032024-03-18
Concert
Backdrop Cinderella, Uchikubi Gokumon Doukoukai
Lodge Room
Los Angeles
USA
ADVERTISEMENT