Concert

Visible Cloaks, Yoshio Ojima & Satsuki Shibano European Tour 2019


© All Rights Reserved.
01/11/2019
Club To Club
Torino, Italy
Satsuki Shibano, Yoshio Ojima

ADVERTISEMENT

Related Artists

Satsuki Shibano © Miyu Terasawa
Satsuki Shibano

Related Events

Date Event Location
  
31/102019-10-31
08/11
Tour
Satsuki Shibano, Yoshio Ojima
  
01/112019-11-01
Concert
Satsuki Shibano, Yoshio Ojima
Club To Club
Torino
Italy
  
02/112019-11-02
Concert
Satsuki Shibano, Yoshio Ojima
Hosoi
Stockholm
Sweden
  
04/112019-11-04
Concert
Satsuki Shibano, Yoshio Ojima
Kuudes Linja
Helsinki
Finland
  
06/112019-11-06
Concert
Satsuki Shibano, Yoshio Ojima
Alice
Copenhagen
Denmark
  
07/112019-11-07
Concert
Satsuki Shibano, Yoshio Ojima
Le Guess Who
Utrecht
Netherlands
  
08/112019-11-08
Concert
Satsuki Shibano, Yoshio Ojima
Pilar
Brussels
Belgium
ADVERTISEMENT