Zasady użytkowania i polityka prywatności

Zasady te dotyczą stron zamieszczonych pod adresami: www.jame-world.com, www.jmusiceuropa.com, www.jmusicamerica.com, www.kome-world.com, www.kmusiceuropa.com, www.kmusicamerica.com oraz www.amus-ent.com, nazywanych dalej "stroną". Korzystanie z którejkolwiek z tych stron wiąże się z pełnym zaakceptowaniem zasad użytkowania bez żadnych wyjątków.

JaME, JaME-World, JmusicEuropa, JmusicAmerica, KoME, KoME-World, KmusicEuropa, KmusicAmerica, AMuS-ent są własnościami Association Japanese Music Entertainment (stowarzyszenie z siedzibą we Francji).

Prawa własności do zawartości strony obejmujące m.in. ale nie tylko: software, teksty, design, zdjęcia, rysunki, nagrania audio i wideo należą do ich właścicieli. Każde wykorzystanie danej własności, nawet częściowe, wymaga zgody właściciela.

Zamieszczanie na innych stronach artykułów pochodzących z JaME (a więc m.in. wiadomości, profili, biografii, wywiadów, relacji z koncertów i recenzji płyt) lub ich części, w jakimkolwiek języku, jest zabronione.

Użytkownik strony musi zdawać sobie sprawę, iż z punktu widzenia technicznego niemożliwym jest dostarczanie usługi, w której nigdy nie występują błędy. Niektóre z tych błędów mogą wywołać przejściowe problemy, a informacje zawarte na stronie mogą zawierać błędy ortograficzne. Dostępność naszych usług może być ograniczona przez rzeczy pozostające poza naszą kontrolą, np. przez metodę łączenia się użytkownika z internetem, albo jakikolwiek problem z systemem lub siecią.

Opinie wyrażane na stronie są opiniami konkretnych autorów. Biorąc pod uwagę międzynarodowe prawa wolności prasy, każdy autor zamieszczający tekst w internecie ma prawo do wyrażania swojej opinii w każdym artykule, o ile nie zawiera on treści agresywnych, rasistowskich, pornograficznych czy w inny sposób naruszających prawo.

Opinie wyrażane na innych stronach, forach, czy czatach zależnych bądź niezależnych od naszej strony nie są uznawane za opinię reprezentującą naszą stronę. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za treści, które sam opisuje.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści przedstawiane na stronach, do których odnośniki znajdują się na naszej stronie oraz za treść reklam.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zawieszenia - tymczasowo lub definitywnie - każdej części strony bez konieczności wcześniejszego uprzedzania użytkowników.

Ostatnia aktualizacja zasad użytkowania: 12 lipca 2008.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub uwag prosimy o kontakt z managerem wersji polskiej: jawachu.jame { at } gmail.com.
reklamy
  • Chaotic Harmony
  • euroWH
  • SYNC NETWORK JAPAN